Shiny Gnomes

Shiny Gnomes - 2008

18.09.08 Köln/Underground
19.09.08 Essen/Grend
28.11.08 Roth/Kulturfabrik

Shiny Gnomes - 2009


24.10.2009 Lauda-Königshofen/Kulturschock